Archive for November, 2011

HT Mesir: Kami bukan Hizbut Tahrir Sufi atau Hizbut Tahrir Syiah, Kami Pejuang Khilafah!

November 28, 2011

Kami Tidak Memiliki Hubungan dengan “Hizbut Tahrir Mesir yang Sufi” Hizbut Tahrir Baru yang Syiah”

Pejabat Media Hizbut Tahrir

Wilayah Mesir

Tanggal: 4 Dzulhijjah 1432 H/31 Oktober 2011 M

Keterangan Media

“Untuk Memperjelas”

Hizbut Tahrir-wilayah Mesir: Kami Tidak Memiliki Hubungan dengan “Hizbut Tahrir Mesir yang Sufi (Hizb at-Tahrir al-Mishri ash-Shufiy)

atau “Hizbut Tahrir Baru yang Syiah (Hizb at-Tahrir al-Jadid asy-Syi’iy)“.

Kami adalah Parti Politik yang Berjuang untuk Menegakkan Daulah al-Khilafah al-Islamiyah ar-Rasyidah

Kami perhatikan dalam penyebaran leaflet dan berbagai produk propaganda Hizb, kami perhatikan bahawa sebahagian media massa mencampur-adukkan, dengan sengaja atau tidak, antara Hizbut Tahrir-wilayah Mesir yang didirikan oleh al-‘alim al-jalil, salah seorang ulama al-Azhar, al-Qadhi, Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah, sekitar enam puluh tahun lalu, dengan Hizbut Tahrir al-Mishriy ash-Shufi yang didirikan oleh Muhammad Abu al-‘Azaim sekitar lima bulan lalu, atau dengan “Hizbut Tahrir al-Jadid asy-Syi’iy” yang didirikan oleh Dr. Ahmad an-Nafis beberapa minggu lalu.

Untuk menghilangkan kebingungan ini, dan supaya media massa bisa melihatnya dengan benar, di mana masalahnya tidak dibingungkan di tengah masyarakat, maka kami di Hizbut Tahrir-wilayah Mesir menjelaskan hal-hal berikut:

1. Hizbut Tahrir-wilayah Mesir adalah sebuah parti politik, ideologinya Islam dan tidak ada sedikitpun yang selain Islam. Hizbut Tahrir-wilayah Mesir berjuang untuk menegakkan daulah al-Khilafah al-Islamiyah ar-Rasyidah yang berjalan mengikuti manhaj kenabian. Daulah al-Khilafah yang memerintah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, menerapkan syariah Allah di atas muka bumi, melanjutkan kembali kehidupan islami, dan menyatukan negeri-negeri kaum Muslim dalam satu negara agar kepada kaum Muslim kembali lagi kemuliaan mereka di antara umat-umat lain.

2. Hizbut Tahrir didirikan oleh al-Qadhi syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1953. Ertinya sekitar enam puluh tahun sebelum kedua parti tersebut. Sejak saat itu Hizbut Tahrir menyerukan agenda vital dan utama kaum Muslim iaitu penegakkan al-Khilafah al-Islamiyah ar-Rasyidah. Setiap kali al-Khilafah disebut maka Hizbut Tahrir pun diingat. Dan setiap kali Hizbut Tahrir disebut maka al-Khilafah diingat.

3. Hizbut Tahrir bukanlah parti sufi atau syiah atau pun parti lainnya. Akan tetapi Hizbut Tahrir adalah parti politik yang ideologinya adalah Islam. Hizbut Tahrir tidak mengambil sesuatu pun selain Islam. Hizbut Tahrir berasal dari umat dan berjuang bersama dan di tengah-tengah umat dengan tujuan membangkitkan umat dengan kebangkitan yang sahih agar umat hidup secara islami di Dar al-Islam. Hizbut Tahrir telah mengambil nama yang menunjukkan atas pembebasan kaum Muslim dari penghambaan kepada barat kafir, idea-idea dan sistem-sistemnya.

4. Hizbut Tahrir tidak menggunakan kekerasan dan senjata untuk merealisasi tujuannya. Akan tetapi metod Hizbut Tahrir adalah metod damai. Iaitu thalab an-nushrah dari para pemilik kekuatan di tengah umat. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Rasul saw ketika beliau meminta nushrah dari kaum Anshar Madinah.

5. Hizbut Tahrir tidak memiliki ikatan, baik dari dekat atau pun dari jauh, dengan Hizbut Tahrir a-Mishri ash-Shufi” yang didirikan oleh Abu al-‘Azaim atau dengan Hizbut Tahrir al-Jadid asy-Syi’iy” yang didirikan oleh Ahmad an-Nafis, yang keduanya menggunakan nama kami meski ada perbezaan yang sangat besar dan jelas dalam hal metod dan tujuan.

6. Lebih dari semua itu, kami menyeru kedua parti tersebut dan lainnya agar mencampakkan seruan demokrasi liberal dan nasionalisme yang mereka serukan yang menyalahi akidah islamiyah dan hukum-hukum syara’. Juga agar mereka mengganti nama dan tidak memakai nama yang sudah melekat dengan Hizbut Tahrir sejak tahun 1953. Kami menyeru mereka agar berjuang untuk mewujudkan syariah Allah di dalam negara dan masyarakat, daripada mempropagandakan idea-idea barat dengan secara sengaja atau tidak. Allah SWT akan menanyai mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka atas hal itu pada Hari Kiamat kelak.

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

Dan bahawa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. (QS al-An’am [6]: 153)

7. Kami menyeru warga kami di Mesir dan di seluruh negeri kaum Muslim agar berjuang bersama Hizbut Tahrir untuk menegakkan al-Khilafah al-Islamiyah yang telah diwajibkan oleh Allah atas mereka dan yang hanya dengan al-Khilafah sajalah jalan keluar mereka. Juga agar mereka mencampakkan apa yang dipasarkan oleh barat kafir kepada kita baik demokrasi liberalisme, sekulerisme, nasionalisme dan patriotisme.

Ya Allah kami telah menyampaikan. Ya Allah saksikanlah.

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.(QS Yusuf [12]: 21)

Pejabat Media Hizbut Tahrir

Wilayah Mesir

4 jalan jarin cabang dari jalan 26 Juli, depan gedung Pengadilan Tinggi, at-Tawfiqiyah Kaero.

Telp. 01005788497

Email: hizb.ut.tahrir.eg@gmail.com

Advertisements

Adakah Hizbut Tahrir Muktazilah?

November 27, 2011
            Saya sengaja menukil sebuah tulisan yang cukup singkat dan ringkas, sebagai bekal aktiviti dakwah saya untuk menjawab fitnah – fitnah yang bermaksud memecah kesatuan ummat yang memang telah tercerai – berai ini, justeru ditengah upaya para aktivis untuk menyatukannya. Serangan begitu kencang datang dari suatu kelompok ( tetapi selalu tidak mahu disebut sebagai kelompok, takut disebut bid’ah dan suka melakukan aktiviti takfir iaitu Ahbash ) yang tidak segan bekerjasama dengan non muslim Kristian (di Lubnan) sekalipun untuk menebar fitnah terhadap saudara kita di Hizbut Tahrir. Saya khuatir terhadap dugaan saya sendiri bahwa hal itu merupakan cerminan institusi yang melindungi mereka yamg tidak segan-segan bekerjasama dengan negara kufur seperti amerika, untuk membantai kaum muslimin. Malah mereka tidak pernah mengandahkan pembunuhan kaum muslimin di Syria..             Lebih penting lagi nukilan ini saya bermaksud bukan untuk menyerang, tetapi sekadar menjawab dan mengklarifikasi dengan kadar intelektualiti yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah perbahasannya ;

Soal :

Siapa sebenarnya Muktazilah? Apa dan bagaimana ciri khasnya? Benarkah Hizbut Tahrir sama dengan Muktazilah? Ada apa sebenarnya dibalik tuduhan menyamakan Hizbut Tahrir dengan Muktazilah?

 

Jawab:

Apakah sebenarnya Muktazilah?

Muktazilah secara harfiah berarti kelompok yamg terpisah (i’tizal).[1] Secara terminologi pendapat yamg paling masyhur & kuat menyatakan bahawa istilah mu’tazilah digunakan untuk menyebut Washil bin ‘Atha’ dan para pengikutnya yang dihalau oleh gurunya, Hasan al-Bashri, akibat isu al-manzilah bayn al-manzilatain.[2] Muktazilah kadang disebut Qadariah, kerana isu al-qadr yang dikemukakan oleh mazhab ini.[3]

Dalam dua versi laporan Ibn al-Nadim dikatakan : Pertama, Muktazilah adalah sebutan yg diberikan oleh pengikut Hasan al-Bashri kepada Washil.[4] Laporan ini popular dikalangan Ahlus Sunnah, seperti yang ditulis al-Baghdadi.[5] Kedua, Muktazilah adalah sebutan yang digunakan setelah zaman Hasan al-Bashri, tepatnya oleh Qatadah (w. 117 H / 738 M) untuk menyebut Amr bin Ubaid dan para pengikutnya. Amr menyatakan kepada para pengikutnya, bahawa kata I’tizal telah digunakan dalam Al-Qur’an sebagai sifat yang dipuji oleh Allah sehingga nama ini mereka terima. Laporan yang terakhir inilah yang diterima oleh sumber muktazilah, seperti yang tampak dalam kenyataan Abd al-Jabbar dalam An-Nasysyar, “Setiap kata al-I’tizal yg dinyatakan dalam al-Qur’an maksudnya adalah melepaskan diri dari kebathilan sehingga secara pasti dapat diketahui, bahawa kata al-i’tizal ini adalah terpuji ( baik ).[6]

Al-Baghdadi kemudian membahagi Muktazilah menjadi 22 aliran, yaitu : (1) Washiliyah; (2) Amrawiyah; (3) Hudhayliyah; (4) Nazzamiyah; (5) Aswariyah; (6) Ma’mariyah; (7) Iskafiyah; (8) Ja’fariyah; (9) Bisyriyah; (10) Murdariyah; (11) Hisyamiyah; (12) Thumamiyah; (13) Jahiziyah; (14) Khabitiyah; (15) Himariyah; (16) Khayatiyah; (17) Murisiyah; (18) Syahammiyah; (19) Ka’biyah; (20) Jubba’iyah; (21) Basyamiyah; (22) Shalihiyah. Dua dari aliran tersebut, menurut al-Baghdadi merupakan kelompok ekstrem. Mereka adalah Khabitiyah dan Himariyah. Adapun 20 yg lain adalah Qadariyah murni.[7]

Secara umum menurut al-Khayyath (w.298 H), kelompok tersebut belum layak disebut Muktazilah jika tidak memenuhi 5 prinsip pokok, yang dikenal dengan ushul al-khamsah, adalah tauhid; al-‘adl; al-wa’d wa al-wa’id ( janji dan ancaman ); al-manzilah baina al-manzilatain (kedudukan diantara dua kedudukan ); dan al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar.[8]

Secara terperinci pandangan tersebut dapat dihuraikan:

  1. Tauhid: Allah Swt. adalah Dzat yg Maha Esa, Qadim (Mahadulu) sementara selain Dia adalah baru. Dari sini maka zat dan sifat Allah harus sama-sama qadim, yakni hanya satu; tidak terpisah satu sama lain. Sebab, kalau tidak pasti akan ada dua yang qadim, iaitu zat dan sifat. Padahal yang Qadim harus satu, dan itulah Allah.[9]
  2. Keadilan: seluruh perbuatan Allah adalah baik dan adil. Allah tidak akan melakukan perbuatan buruk dan dzalim.[10] Kerana itulah mereka menafikan qadar. Mereka menyatakan bahawa manusia bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya (hurriyah al iradah) dan dia akan bertanggung jawab dihadapan Allah kelak.[11]
  3. Janji dan ancaman: Allah Maha Menepati Janji dan ancaman-Nya. Janji berkaitan dengan kebaikan; seperti pahala dan syurga, sedangkan ancaman berkaitan dengan keburukan; seperti dosa dan neraka.[12]
  4. Manzilah baina manzilatain (status diantara dua kedudukan): Orang yg melakukan dosa besar tidak boleh disebut mukmin atau kafir, tetapi fasik. Kerana itu status fasik merupakan kedudukan ke-tiga, di luar konteks iman dan kufur.[13]
  5. Amar makruf nahi munkar adalah kewajiban; masing-masing sesuai dengan kadar kemampuannya; boleh jadi dengan senjata dan non-fizikal. Jika dengan senjata maka disitulah hukum jihad berlaku.[14]

Inilah beberapa pandangan yang mereka sepakati. Selain itu pandangan mereka berbeza-beza. Mengenai para tokohnya, antara lain adalah Ghaylan ad-Dimasyqi dan Washil bin Atha’. Gaylan terkenal dengan pandangannya tentang al-qadr, sedangkan Washil terkenal akan pandangannya tentang al-manzilah baina al-manzilatain. Abu Hudhail al-‘Allaf dengan muridnya Basyar bin al-Mu,tamir terkenal dengan konsepnya mengenai tawallud.[15] Tokoh lain adalah Abu Ali al-Jubba’I dan al-khayyath penulis buku al-Intishar. Tokoh Muktazilah yang terakhir adalah Abd al-Jabbar, murid Abu Hasyim al-Jubba’I, anak Ali al-Jubba’i.[16]

Selain beberapa pandangan di atas, hal lain yang paling menonjol adalah penggunaan akal sehingga muncul kesan seolah-olah Muktazilah adalah kelompok yang mendewakan akal. Padahal dalam masalah ini, boleh dikatakan semua ahli kalam menggunakan akal. Bahkan dalam masalah ini tidak boleh dibezakan lagi, mana Muktazilah, Jabariyah dan mana Asy’ariyah. Inilah secara umum tentang potret Muktazilah sebagai mazhab akidah.

Adakah Hizbut Tahrir Muktazilah?

Dari sini, jelas bahwa Hizbut Tahrir berbeza dengan Muktazilah. Pertama: dalam konteks tauhid, khususnya yang terkait dengan sifat zat Allah. Hizbut Tahrir berpandangan, bahawa persoalan sifat dan zat Allah tidak boleh dikatakan satu, yakni sifat dan zat-Nya adalah sama; atau dikatakan berbeza, yakni sifat dan zat ( mawsuf)-Nya jelas tidak sama, sebagaimana pendapat Asy’ariah. Yang benar menurut pandangan Hizbut Tahrir, persoalan ini tidak perlu dibahas, kerana masing – masing sama-sama berangkat dari dzan yang dibangun berdasarkan logika mantik, bukan fakta yang sesungguhnya. Sementara fakta tentang Allah jelas tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia. Kerana itu, pembahasan tentang zat dan sifat Allah harus dihentikan, dengan kata lain tidak perlu dibahas.

Kedua: dalam konteks keadilan Allah, yang berhujung pada hurriyah al-iradah, tawallud, dan sebagainya, Hizbut Tahrir justeru telah mampu mendudukkan persoalan tersebut dengan tepat. Pertama-tama yang harus dijadikan sebagai objek pembahasan adalah perbuatan manusia, bukan perbuatan Allah. Setelah itu, diketahui bahawa perbuatan manusia itu ternyata ada dua, iaitu: mujbar ( dipaksa ) dan mukhayyar ( tanpa paksaan ). Dalam konteks yang pertama, disitulah wilayah Qadha’ Allah, sedangkan yang kedua tidak. Pada wilayah yang kedua itulah, manusia bebas menentukan pilihannya, dan kerananya kemudian dia akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah. Meski demikian, dalam konteks yang pertama dan kedua, perbuatan manusia selalu terikat dengan sesuatu berikut khasiyah-nya, disitulah wilayah Qadar, dalam konteks Qadha’ dan Qadar, dimana baik dan buruknya bersumber dari Allah.

Ketiga: masalah manzilah bayna manzilatayn yang sesungguhnya merupakan kesimpulan logika mantik. Dalam pandangan logika Hizbut Tahrir, tidak akan pernah ada dan dibahas, kerana memang merupakan sesuatu yang tidak boleh dibahas oleh akal manusia.

Keempat: tentang pengagungan akal, justeru Hizbut Tahrirlah yang mampu merumuskan batasan akal dengan tepat. Persoalan yang belum mampu dilakukan oleh Muktazilah, Jabariah mahupun Ahlus Sunnah. Akibatnya, mazhab-mazhab tersebut terjebak dalam perdebatan yang tak berhujung, termasuk tentang sifat Allah, serta Qadha’ dan Qadar.

Dengan demikian, dari mana buktinya Hizbut Tahrir dikatakan Muktazilah? Jelas tidak ketemu, sebagaimana tuduhan sejenis yang lain, seperti Hizbut Tahrir adalah syiah, Hizbut Tahrir adalah khawarij, dan sebagainya. Tuduhan seperti ini mencerminkan dua hal sekaligus: kebodohan dan kejahatan penuduhnya. Dikatakan bodoh, kerana jelas tidak memahami fakta muktazilah dan Hizbut Tahrir. Dikatakan jahat, kerana kalau dia memahami fakta masing – masing kelompok tersebut ( apa itu muktazilah dan bagaimana Hizbut Tahrir ), maka tujuannya jelas adalah untuk  mengaburkan fakta Hizbut Tahrir dan menciptakan stigma negatif terhadap Hizbut Tahrir. Dengan maksud agar Hizbut Tahrir dijauhi dan ditinggalkan oleh pendukungnya dan masyarakat awam, yang kini bersamanya untuk mewujudkan kembali kehidupan Islam ditengah-tengah mereka. Ertinya mereka ingin mengeluarkan Hizbut Tahrir dari pergaulan masyarakat, dikucilkan dan bahkan dimusuhi oleh ummat. Itulah niat jahat mereka.

Wallahu a’lam, wahuwa Rabb al-musta’an.


[1] Ibn Manzur, Lisan, XI/440.

[2] Al-Syahrastani, Al-Milal, hal.22; Al-Jurjani, At-Ta’rifat, hal.282.

[3] Al-Baghdadi, Al-Farq, hal.131; Asy-Syahrastani, ibid, hal.22.

[4] Ibn al-Nadim, Al-Fihrist, hal.282.

[5] Al-Baghdadi, Al-Farq, hal.40-41.

[6] Al-Nasysyar, al-Nasyah, I/379.

[7] Al-Baghdadi, ibid, hal.131.

[8] Al-Khayyath, Al-Intishar, 12; al-Mas’udi, Muruj adz Dzahab, VI/23; Abd al-Jabbar, Syarh al-Ushul, hal.125-126.

[9] Lebih jelas lihat: Abd al-Jabbar, Syarh al-Ushul, hal.128-129 dan 131.

[10] Abd al-Jabbar, ibid, 133.

[11] Al-Khayyath, al-intishar, hal.13.

[12] Ibid, hal. 134-135.

[13] Abd al-Jabbar, Syarh al-Ushul, hal.39-140; al-khayyath, Al-Intishar, hal.13.

[14] Ibid, hal.141.

[15] Lihat: Abd al Jabbar, Syarh, hal.424; Ibn al Nadhim, Al-fihrist, hal.286-287; Al-Asy’ari, Maqalat, II/87-88.

[16] Keterangan ini sebagaimana ditulis oleh ‘Adnan Muhammad Zarzur, Dosen Universitas Damascus, Syiria, editor buku Mutasyabih al-Qur’an, karya ‘Abd al-Jabbar. Lihat: ‘Abd al-Jabbar, Mutasyabih, hlm.14.

Hizbut Tahrir’s Aim To Conquer The World

November 7, 2011

Our party’s aim is to re-establish the Islamic State which is called Khilafah in Arabic. This Khilafah will be the only sollution to the muslims problem in bangladesh, palestine, iraq, afghanistan, kashmir, all parts of the world. This Khilafah will unite the 58 small muslim countries under one leadership, under one ruling, one law, one land, one flag, because as muslims we only believe in one God, one Kitab, one Rasul, and one Kiblat. We should not be divided. The disunity among the muslims happened because of the naitonalisme. As bangladeshi wanted to establish a Bangladesh state. Pakistani wanted to establish their own state. Malaysian also wanted to establish their own seperat state. The thinking of nasionalisme is factor why did muslims become disunited. We need to throw away this kind of thinking as Islam does’nt differentiate between black or white, bangladeshi or pakistani, arab or non-arab, because the most pious will have a high status in the eyes of Allah.

The crisis of economy, hunger, and poverty among muslims will only be solved by implementing the Economic System of Islam, not the economy of Capitalist which we are implementing today. The social problems in the society would only be solved by implementing the Islamic Law. Only the Islamic will ensure justice. The killings of muslims in Palestine, Iraq, and Afghanistan will only be solved by implementing the Foreign Policy of an Islamic State/Khilafah which is Jihad, not being the agents of America or India.

Malaysia will only become a sovereign state by re-establishing the Khilafah and unite with Indonesia, Brunei and other muslim countries, not by living under the hands of British and America.

Khilafah is an Islamic State which had made Muslims the great ummah for more than 1300 years, after being established by Rasulullah, and the reign of Khulafa Ar-Rasyidun, and then the Khilafah Umayyah, Abbasiyyah, and the last is Khilafah Uthmaniyah(ottoman) which had been overthrown by the traitor, Mustafa Kamal Attaturk in the year of 1924. Until today, it had been nearly 90 years that the Ummah were living disunited, living in misery being killed by the jews, and living as puppet of America. The time has come for us to rise and re-establish the Khilafah that will rule according to the Qur’an and Sunnah. Only by following Islam wholeheartedly will ensure our victory.

Our Political Party name is Hizbut Tahrir (Liberation Party). The party that are working to liberate the muslims from the thinking of nasionalisme, pluralisme, from the system of democracy which made muslims the servant of America, from the law of British which is implemented in muslims land to the light of Khilafah. We are woking to liberate the muslim countries which are being the servant of the west to become a sovereign which is only ruled by one Amir/Khalifah.

In order to achieve our purpose, we educate the muslims with the Ideology of Islam, which is not only explaining on the Aqidah or Ibadah, but also explains the system of Islam that rules our life. Islam has the sollution to economis problem, Islam has its own governing system and etc. We also expose to the ummah about the treachery of the muslim leaders that are having relations with Kuffar America, British, Israel, and India. We account the rulers that allow the establishment of American base in muslims land and etc.

Hizbut Tahrir is a Global Islamic Party which is working in more than 45 countries including Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Indonesia, America, Britain, Australia, Arab countries, Central Asian countries and many more.